Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Engagemang och Glädje

UNGDOMSGRUPPER

Ungdomsgrupperna omfattar åldrarna 12-14 år. De kommer på sikt att vara blandade åldrar utifrån ambitionsnivå.

Under ht20 kommer vi att starta upp med liknande grupper som tidigare, fast med nya namn och viss omfördelning. Tanken är att under denna termin informera om förändringen framåt och se till att alla gymnaster och föräldrar känner sig trygga i de val som sedan ska göras.

Träning
Ungdomsgrupperna erbjuds träning 1-3 gånger per vecka. Gymnasten väljer i början av terminen sin egen ambitionsnivå.

Utöver veckoträningar erbjuds även gymnasterna möjlighet att delta på läger, och att vara med på föreningens våruppvisning.

Höstterminen 2020
Träningen startar vecka 35 för ungdomsgrupperna.

Under ht20 kommer följande grupper att träna:
Ungdom dam - grön, vit, rosa (födda 08)
Ungdom dam - svart, blå (födda 06-07)
Ungdom herr - (födda 06-08)
Ungdom/junior dam - (födda 06-07 + 04-05)
Ungdom/junior herr -  (födda 06-08 + 04-05)

Tävling
Det är fortsatt osäker hur vi kommer att kunna tävla under ht20. Information kommer så snart besked finns.
Ambitionen är att ha ungdomslag som tävlar i alla sorters tävlingar, i hela spannet av nivåer.

Beskrivning tävlingar
Klubbmästerskap - vår egen tävling för EGs truppgymnastiklag från Bas6 och uppåt.
Föreningstävlingar - andra föreningar arrangerar tävlingar för alla nivåer lag. Här finns tävlingar för alla! Vi fokuserar på att erbjuda möjlighet till deltagande i externa tävlingar från 8 år.
Regiontävlingar - regionala tävlingar finns på nivå 7-9 och nivå 3-6. 
Rikstävlingar - tävlingar med särskilda tävlingsbestämmelser. Nivåerna 3-6 och 1-2 där 1 är absolut högsta nivå.
SM-stegen - är tävlingar i svenska mästerskap. Finns för ungdomar (USM), juniorer (JSM) och sedan för seniorer.