SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Engagemang och Glädje

UNGDOMSGRUPPER

Ungdomsgrupperna omfattar åldrarna 13-14 år. Det är till ungdomslagen som man väljer spår/ambitionsnivå.

 

HT24-VT25 har vi dessa U- och U/J-grupper (J = junior, över 15 år):

U dam vit, en lila grupp

U-herr, en röd-lila grupp

U/J dam gul, en gul grupp

U/J dam grön, en röd grupp

U/J dam orange, en lila grupp

U/J minimixen, en lila grupp

Träning
Ungdomsgrupperna erbjuds träning 1-4 gånger per vecka. Redskaps träningar är 2,5 timmar långa och fristående träning är 2 timmar långt (de som tävlar på Code of Points har fristående träning 3 timmar långt) . 
 
De gymnaster som valt gult ges möjlighet att i samtal med sina ledare komma överens om vilka träningstillfällen som gäller.
 
I det röda spåret tränar gymnasterna 2-4 gånger per vecka. Alla deltar på en fristående- och en-två redskapsträningar. För de gymnaster som vill träna 4 gången finns ett open-gymtillfäle.
I det lila spåret tränar gymnasterna 3-4 gånger per vecka. Alla deltar på en fristående- och två redskapsträning. För de gymnaster som vill träna 4 gånger finns ett open-gymtillfälle.
 
Utöver veckoträningar deltar gymnasterna även på läger, särskilda träningstillfällen, seminarier och är med på föreningens våruppvisning.
 
 
 
 
Tävling

Ambitionen är att ha ungdomslag som tävlar i alla sorters tävlingar, i hela spannet av nivåer.

 
Beskrivning tävlingar
Klubbmästerskap - vår egen tävling för EGs truppgymnastiklag från Bas7 och uppåt.
Föreningstävlingar - andra föreningar arrangerar tävlingar för alla nivåer. Här finns tävlingar för alla! Vi fokuserar på att erbjuda möjlighet till deltagande i externa tävlingar från 8 år.
Regiontävlingar - regionala tävlingar finns på nivå 6-9 och nivå 3-5. 
Rikstävlingar - tävlingar finns på nivå 3-5 och 1-2 där 1 är högsta nivå.
SM-stegen - är tävlingar i svenska mästerskap. Finns för ungdomar (USM), juniorer (JSM) och sedan för seniorer(SM).
Gymnastikförbundets stadier
RÖD
GUL
Träna och tävla

Vi vill attrahera och behålla precis alla utövare – barn, ungdomar och vuxna- som vill börja eller fortsätta tävla i gymnastik. För gymnaster som vill tävla, men inte på den högsta prestationsnivån i svenska mästerskap eller internationella tävlingar, finns ett brett utbud inom Svensk Gymnastik.

Träningen

Vi välkomnar alla gymnaster i olika discipliner, verksamheter och alternativa tävlingsformer. Nya utmaningar och variation i träningen inspirerar, utvecklar och minskar skaderiskerna.

Ledaren/tränaren och ledarskapet

I det här stadiet är skillnaderna stora mellan utövarnas fysiska och psykiska mognadsgrad. Ledarens förmåga att säkerställa individuell utveckling, åldersanpassa träningen och väcka det egna inre drivet är helt avgörande för om våra utövare ska känna glädje med gymnastiken och fortsätta träna. Därför behöver ledaren, utöver tekniskt kunnande, även ha kunskap om ungdomars utveckling.

Tävling

Vi vill göra tävlingsgymnastiken tillgänglig för fler. Därför anpassar vi tävlingssystem och tävlingsregler för olika målgrupper.

Att tänka på

 • Kompletterande träningsläger och förenings- och gruppaktiviteter är viktiga för teknisk och personlig utveckling, men också för sammanhållning och tillhörighetskänsla.
 • På grund av ökad träningsmängd och komplexitet i övningarna måste nu både tränare och utövare ha större kunskaper inom träningslära, återhämtning och nutrition.
 
Träna för aktivt liv

Inom Svensk Gymnastik finns en stor variation av uttrycks- och träningsformer för de många utövare som tränar för att det tycker om att leva ett liv i rörelse. Vi erbjuder till exempel redskapsgymnastik för vuxna, gruppträning, alla kan gympa och träning i de traditionella tävlingsdisciplinerna, uppvisningsgymnastik, hopprep samt parkour, fast utan tävlingsmomentet. Vi vill fortsätta erbjuda vår stora variation av träningsformer, både för att attrahera nya medlemmar och för att möta efterfrågan från olika medlemsgrupper inom Svensk Gymnastik.

Träningen

Stadiet välkomnar utövare i alla åldrar, oberoende av träningsbakgrund och vilken nivå man vill träna på. Träningen är allsidig, rolig, utmanande och utvecklande. Den egna kroppens förutsättningar för rörelse och känslan av tillhörighet står i centrum.

Vi är noga med att skapa förutsättningar för alla utövares möjligheter att röra sig fritt mellan olika träningsformer och alltid känna sig välkomna till Svensk Gymnastik. Därför introducerar vi Träna för aktivt liv redan under ungdomsåren.

Ledaren/tränaren och ledarskapet

Ledarkompetens, träningsmängder, träningsupplägg och fokusområden är helt avhängiga de olika verksamheterna, utövarnas ålder, förmågor och ambitioner.

Att tänka på

 • Föreningens förmåga att erbjuda olika verksamheter anger inriktningen och definierar aktiviteterna som erbjuds. 
 
 LJUSLILAMÖRKLILA
Träna för att tävla

I detta stadium har man bestämt sig för att satsa på tävling. Fokus ligger på att nå elitnivå i sin disciplin, vilket innebär SM-stegen och/eller internationella tävlingar.

Träningen

Utövarna behärskar nu alla grundövningar. Träningen inriktas därför på inlärning av avancerade övningar och sekvenser, samt perfektion i utförandet. Det är viktigt att individuellt anpassa övningsval och träningsupplägg, samt lämna utrymme för återhämtning.

Ledaren/tränaren och ledarskapet

I detta stadium måste tränaren ha en bred kompetens, inte minst på grund av att de flesta utövarna nu går igenom puberteten. Ledaren behöver ta fram individuellt anpassade träningsupplägg och vara extra uppmärksam på överträningssymtom. Träningsmängden ökar gradvis, upplägg anpassas utifrån dagsform, samverkan med skolan sker vid behov. Utövarens vuxna kontakter bör ha stor förståelse och beredskap för stadiets utmaningar. Den ökade träningsmängden och komplexiteten i träningen kräver en individuellt anpassad stödapparat inom medicinsk support, nutrition och idrottspsykologi. Tränaren har insikt om de olika delarnas bidrag till helheten och ser till att utövaren får stöd även utanför träningen.

Tävling

Förberedelser inför tävling och själva tävlingsmomentet blir viktiga delar i utvecklingen. Tävlingsmedverkan anpassas utifrån sportslig nivå, fysisk status och mental mognad. Vi ser tävlandet som en del av ett större långsiktigt lärande, och fokuserar på utövarens insats och utveckling. Resultaten är sekundära.

Att tänka på

 • Vi periodiserar och anpassar belastningarna på individnivå.
 • Tränare förstår att utvecklingen sker i olika takt, samt att rollfördelningen mellan utövare och tränare går mot att bli en mer jämbördig relation.
 • Utövaren måste nu ha egen kunskap om träningslära, återhämtning och nutrition. Långsiktiga mål klarnar och förtydligas genom att tränare och utövare tillsammans kartlägger möjliga vägar framåt, både på kort och lång sikt.
 • Utövare i detta stadie kan göra omval i sin ambitionsnivå, något som ledare och förening ska stötta.Träna för att vinna

Utövarna i detta stadium är mycket målinriktade och tävlar på högsta nationella eller internationell nivå. Nu vill de maximera sin prestationsförmåga i enlighet med de mål som de satt upp tillsammans med tränare på föreningsnivå och, i förekommande fall, med landslagsledning.

Träningen

Utövare och tränare arbetar tillsammans för att höja svårighetsgraden, sträva efter perfektion i utförandet, utveckla taktisk kompetens och mental förmåga. Träningen periodiseras och anpassas efter prioriterade sportsliga mål, alltid med en helhetssyn på utövarens välmående. Expertkunskap kopplas in för att säkerställa bästa möjligt stöd på alla livets och träningens områden.

Ledaren/tränaren och ledarskapet

Utövarens självständighet ökar ytterligare och tränarrollen ändras. All planering kring målsättning, träning och tävling görs med utgångspunkt i varje utövares egna mål, ambitioner och välmående. Tränare och utövare diskuterar även den egna insatsens betydelse för hur laget/träningsgruppen kan uppnå sin fulla potential.

Tävling

Tävlingsmomentet och att prestera väl är i centrum. Individuella tävlingsupplägg är nödvändiga. Deltagande i internationella mästerskap såsom NM, EM, VM och OS kan förekomma.

Att tänka på

 • En del utövare befinner sig fortfarande i puberteten. Tränare måste ha kunskap om hur det kan påverka utövaren.
 • Tränarrollen är komplex. Ledare med annat ansvar än för den tekniska träningen måste knytas till verksamheten.
 • Olika perspektiv kring måluppföljning och övergång från elit till en ny roll och vardag blir viktiga att diskutera och definiera.
 • Att samarbeta med skola, högskola, arbetsgivare, fysioterapeuter, SOK och RF Elit är nödvändigt, liksom att komma fram till en samsyn kring resultat- och prestationsmål.
 • Utövare i detta stadium kan göra omval i sin ambitionsnivå, något som ledare/tränare och förening ska stötta.