Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Engagemang och Glädje

Vår truppgymnastik
Från höstterminen det år man fyller 6, eller börjar i förskoleklass, går man i EG i någon av våra truppgrupper.
Åldrarna 6-11 går i basgrupper,
åldrarna 12-14 utgör ungdomsgrupper,
åldrarna 15-17 är juniorgrupper, och
allt därefter är seniorgrupper.

Basgrupperna är organiserade efter år. Alla sexåringar går i Bas6, elvaåringar i Bas11 osv.
Ungdoms-, junior- och seniorgrupperna har inom sitt åldersspann en indelning utifrån gymnasternas egen ambitionsnivå. 

Du kan läsa mer om varje block, indelningar och hur du väljer, under respektive sida.
Basgrupper
Ungdomsgrupper
Juniorgrupper
Seniorgrupper
Ny struktur
Från ht20 påbörjar vi införandet av denna nya struktur, och inspirationen kommer från Gymnastikförbundets utvecklingsmodell. Allt är ännu inte helt på plats, och det kommer att ta lite tid medan vi lär oss tillsammans. Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter. Du når oss bäst på medlem@enebybergsgymnasterna.se (vårt kansli) eller styrelsen@enebybergsgymnasterna.se.