Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Engagemang och Glädje

Policy vid dålig närvaro eller uppförande tävlingsgymnastRiktlinjer när det inte fungerar med en gymnastIbland kan det uppstå situationer när vi som förening behöver agera mot en gymnast. Situationer när det kan vara behov för detta är när gymnasten inte håller sig inom ramen för gymnastpolicyn eller när man utsätter sig själv eller andra i gruppen för risker eller obehag.

Enebybergsgymnasternas tränare följer följande.Vid problem med uppförande:  1. Huvudtränaren tar gymnasten till sidan och beskriver på ett tydligt sätt med givna exempel på varför man vill att gymnasten förändrar sitt betteende.
  2. Tränaren tar återigen gymnasten åt sidan och beskriver igen på ett tydligt sätt med givna exempel vad man upplever som problematiskt. Efter samtalet skickas ett kort meddelande till förälder. “Har haft ett andra samtal idag med XX där jag informerat hen om..
  3. Tränaren utfärdar en varning om avstängning. Detta kan göras antingen via ett bokat möte med gymnast och målsman (yngre barn) eller endast till gymnasten, om målsman inte är på plats bör muntlig kontakt med föräldern tas efteråt.
  4. Avstängning från all träning och tävling i 1-2 månader. Gymnasten har sedan möjlighet att komma tillbaka och provträna i samma eller annan grupp under 2 månader. Vilken grupp beslutar huvudtränare ihop med teknikansvarig.

    Gymnastens förälder meddelas via telefon om beslutet.Vid grova överträdelser som avvikelse vid läger och tävling, användning av alkohol och droger eller mobbning kan varningar eller avstängning utfärdas direkt.I processen skall Huvudtränaren se till att ta in den hjälp och stöd från styrelsen eller annan representant från föreningen om behov finns. Vid skriftlig kommunikation skall namn på avsändare och telefonnummer tydligt framgå. Viktigt att tränare även dokumenterar tid och dag då de olika samtalet hölls.
Vid låg närvaro:  1. Huvudtränare tar gymnasten till sidan och meddelar gymnasten muntligt att närvaron behöver öka för att kunna följa med resten av truppens utveckling om gymnasten är ung sker detta istället muntligt direkt till föräldern. Information skickas till målsman via mail. Gymnastpolicy bifogad.
  2. Om ingen förändring sker flyttas gymnasten till annan grupp kommande termin. Familjen meddelas via mail när beslutet är taget.Vid kommunikation via mail skall avsändarens namn framgå tydligt med kontaktuppgifter.