Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Engagemang och Glädje

GymnastpolicyDetta är ordningsregler och riktlinjer som gäller för ALLA gymnaster i våra tävlingsinriktade grupper.

I tävlingstrupperna satsar vi på tävling och träning. Gymnasten ska delta på alla träningar i samtliga grenar.


Ordningsregler:

Uppsatt hår

Inga smycken

Dräkt eller tighta träningskläder.

Inget användande av mobiltelefon under träningen

Obligatorisk närvaro vid samtliga ordinare träningstillfällen

Gymnasten medverkar vid alla moment i träningen

Meddela frånvaro till huvudtränare

Gymnaster ansvarar för fram och bortplockning av redskap

Medverkar på tävling

Håll en positiv inställning, din inställning påverkar till stor del din och dina lagkompisars prestationer.Närvaro:

Som truppgymnast gäller obligatorisk närvaro vid alla träningar. Vid oanmäld och ogiltigt låg närvaro kan flytt till annan trupp eller träningsgrupp efter dialog med tränare/ledareKlädsel:


Dräkt:

Vid träning skall alla gymnaster ha träningsdräkt eller tätt åtsittande tröja om man är kille. Gymnaster som inte kommer ändamålsenligt klädda är en risk för passare och för gymnasten själv. Inga smycken får förekomma.

Vid tävling har alla flicktrupper enhetlig dräkt, vilken dräkt som gäller i de olika trupperna meddelar tränare i god tid innan tävlingen. Dräkter finns till försäljning och utprovning på kansliet på vardagar under dagtid. Utprovning och beställning kan även arrangeras på gruppens träningstid om behovet finns.

Truppkillar använder sig av en tävlings body/tröja samt bygelbyxor/shorts. Försäljning och utprovning sker på samma sätt som ovannämnda information.

Vissa trupper köper även in enhetliga tights och tåskor, detta görs i samråd med tränare och lagföräldrar som ansvarar för hur och när inköpet ska ske.


Defileringsoverall:

Målsättningen är att samtliga gymnaster har en defileringsoverall som är enhetlig för hela föreningen. För gymnaster som tävlar på riksnivå är overall ett måste då det ingår i Gymnastikförbundets policy.


Tävlingar

Som truppgymnast ska man kunna ställa upp i alla grenar.

En anmälan till tävling är bindande.

Vid vissa tävlingar förekommer övernattning och då kan extra utgifter för gymnasterna och medresande föräldrar förekomma. Föreningen står för anmälningsavgiften och medresande tränares omkostnader . Tävlingarna prioriteras olika i respektive trupp efter när de anordnas samt hur truppens målsättning ser ut för terminen. Truppen rekommenderas att tävla minst en gång per termin utöver klubbmästerskapet. Hur planeringen ser ut för respektive grupp presenteras vid föräldramötet/kickoff i början av terminen.


Föräldrapolicy

Föräldrar skall läsa och godkänna dokumentet föräldraengagemang för att gymnasten ska delta i en tävlingstrupp. För den som inte godkänner dokumentet finns träningsgrupper för gymnasten som alternativ, utan krav på engagemang hos föräldrarna.Byte av grupp

Alla gymnaster i EG har rätt att tävla och träna på sin egna nivå, med andra gymnaster med liknande kapacitet.

Vid byte av trupp följer föreningen en kunskapsstege gällande för trupperna. Uppflyttning av enskillda gymnaster sker vanligtvis vid terminsskiftet, och kan ske med provträning eller samråd mellan tränarna i de olika grupperna. Sammanslagning och delning av hela trupper kan förekomma för att säkerställa en jämn grupp. Detta sker i samband med terminens början och beslutas av föreningen.


Lagföräldrar:


Alla trupper har två lagföräldrar dessa har som uppgift att samordna de uppgifter som åläggs föräldragruppen under året, samt att stötta tränarna med det praktiska arbetet. Lagföräldrarna ansvarar även för att anordna aktiviteter utanför gymnastikhallen som främjar lagandan samt att de sitter med i och driver arbetet vidare inom den  kommitte som truppen ansvarar för. Lagföräldrar sitter på ett år (augusti- juni) och ansvarar för att hitta en ny ersättare om man lämnar sin roll vid periodens slut. Om ingen förälder frivilligt anmäler sig till uppdraget så kan lottning inom truppen förekomma.