Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Engagemang och Glädje

Tävlingstrupper
I tävlingstrupperna så tränar de barn som önskar träna mycket och satsa på sin gymnastik, i dessa grupper ta man hänsyn både till ålder och kompetensnivå vid gruppindelningen. Gymnasterna är från nio år och tränar fyra till elva timmar i veckan.  Förutom redskapsgymnastik så har gymnasterna träningstillfällen som enbart dedikeras till fristående med tränare som är specialiserade inom området. Grupperna tränas av tränare med hög kompetensnivå inom gymnastik och flera tillhör den absoluta världseliten inom truppgymnastik. Det ställs höga krav på närvaro på samtliga gymnaster och krav på engagemang från föräldrar till tävlingstrupps gymnaster. För mer info om detta se vår Gymnastpolicy ovan.